ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Δείτε το φόρο που σας αναλογεί προτού υποβάλετε δήλωση

Μια πολύ εύχρηστη εφαρμογή για τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου από όλες τις πηγές θέτει στη διάθεση των φορολογουμένων το money-money.gr.
Μπορείτε να εισάγετε το εισόδημα από όλες τις πηγές και να δείτε αμέσως το φόρο που αναλογεί.
Εάν το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν ή..
προκαταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο του συνολικού ποσού των φόρων που αναλογούν, τότε η αρνητική διαφορά - το πιστωτικό υπόλοιπο - θα σας επιστραφεί.
Αντιθέτως, εάν το ποσό που παρακρατήθηκε είναι μικρότερο, τότε θα πρέπει να πληρώσετε τη διαφορά.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην κλίμακα αυτή, τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με 22% , τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ) με 29%, τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ) με 37% και το υπερβάλλον ποσό (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ) με 45%. 

Υπολογίστε το φόρο που αναλογεί κάνοντας κλικ ΕΔΩ