ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Ποιοί καλύπτουν τον Γ. Δ. Καλοφωλιά;

Tην άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και της Δικαιοσύνης ζητούν οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» για την υπόθεση του εκδότη Γεωργίου Δ. Καλοφωλιά.
Η εταιρεία του, «ΕΞΠΡΕΣ - Δ. Καλοφωλιάς Α.Ε.», οφείλει στους εργαζόμενους δεδουλευμένες αποδοχές ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε μισθούς δύο ετών κατά μέσο όρο. Επίσης, εξαιρετικά υψηλές είναι οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία (9.000.000 εκατ. ευρώ) αλλά και προς το Δημόσιο.
Παρά τις διαρκείς καταγγελίες εργαζομένων και των συνδικαλιστικών φορέων τους ΕΣΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ και ΕΠΗΕΑ και τις δικαστικές αποφάσεις εργατικών διαφορών, έως σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι αρχές.
Η υπόθεση με την εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» είναι εξαιρετικά σύνθετη γιατί η εταιρεία του Καλοφωλιά..
έχει λάβει χρήματα από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και ειδικότερα στο άρθρο 9, με εγκριθείσα ενίσχυση 14.200.000 ευρώ, εκ των οποίων το 50%, ήτοι 7.100.000 ευρώ, ληφθείσα επιχορήγηση. Ακόμα και σήμερα ο κ. Καλοφωλιάς συνεχίζει να εμφανίζεται σε δικαστήρια υποστηρίζοντας στους αντιδίκους του ότι αναμένει την επέκταση του δανείου που έχει λάβει (!)
Επίσης έγινε γνωστό ότι με την υπ’ αρ. 216/2012 Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. έχει επιβληθεί απαγόρευση εκποίησης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των Γ. Καλοφωλιά και Δ. Καλοφωλιά, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 2681/2008, και για το ποσό των 8.000.000 ευρώ.
- anasigrotisi.blogspot