ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΔΟΛ: ένα βήμα πριν την έξοδο από το ΧΑ

To διαβάσαμε σήμερα (03/7/2013) στις οικονομικές σελίδες της εφημερίδας Τα Νέα:

Ο κ. Σταύρος Ψυχάρης ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας που δεν έχει στην κατοχή του.
O κ. Σταύρος Ψυχάρης  υπέβαλε στις 14/6/2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την κατ άρθρο 27 ν. 3461/2006 άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που ο ίδιος δεν κατείχε την ημερομηνία υποβολής αιτήματος δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι 2.016.279 μετοχές εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,64 ευρώ ανά..
μετοχή. Παράλληλα, ενημέρωσε εγγράφως την εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.
O κ. Ψυχάρης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης κατέχει περιπου το 94% του ΔΟΛ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, ο κ. Ψυχάρης θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο.
Σημειώνεται ότι ο κ. Σταύρος Ψυχάρης θα καταβάλει, τα δικαιώματα καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε των εναπομεινάντων μετόχων.