ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Με 291 άτομα προσωπικό θέλει η Μάνια να επανεκδόσει την Ελευθεροτυπία


Τι προτείνει(;) για τις πληρωμές προς τους εργαζόμενους σχετικά με οφειλές δεδουλευμένων και αποζημιώσεων

Από πλευράς πλήθους εργαζομένων, όλων των βαθμίδων, το οργανόγραμμα προβλέπει:
175 άτομα στον Τομέα Ενημέρωσης (26 στη Φωτοσύνθεση)
56 άτομα στον Τομέα Εκτυπώσεων
60 άτομα στον Τομέα Εταιρικών Υπηρεσιών
291 άτομα σύνολο.
Ποιό οργανόγραμμα; Αυτό της Μάνιας Τεγοπούλου για την επανέκδοση της Ελευθεροτυπίας και την επανέναρξη λειτουργίας της X.K.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
Το συγκεκριμένο οργανόγραμμα αναφέρεται και στο κόστος επαναλειτουργίας που περιλαμβάνει πληρωμές προς τρίτους και πληρωμές προς τους εργαζόμενους. To οργανόγραμμα που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα κι αύριο σε συναντήσεις ανα τμήμα με τους εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας στη Μίνωος,..
το δημοσιοποιεί το μπλογκ της Ανασυγκρότησης. Διαβάστε τι περιλαμβάνει:
Α) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
-Πληρωμές προς Δημόσιο (Εφορία, Ασφ. Ταμεία) προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες δόσεις των σχετικών ρυθμίσεων που έχει κάνει η εταιρεία, και να μην υπάρχει κίνδυνος κατασχέσεων και εμπόδισης της λειτουργίας.
-Κόστος Συντήρησης Υποδομών & Εξοπλισμού όλων των Τομέων
-Πληρωμές προς προμηθευτές και παρόχους για παλαιές οφειλές προκειμένου να επανέλθει η συνεργασία
Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
-Πληρωμές για οφειλές δεδουλευμένων
-Πληρωμές για οφειλές αποζημιώσεων
Οι αναγκαίες Πληρωμές προς Τρίτους υπολογίζονται σε 2 εκ. € (0,7 εκ € σε Δημόσιο, 0,15 εκ € σε επισκευές-συντηρήσεις, και 1,15 εκ € σε προμηθευτές και παρόχους, με το τελευταίο κονδύλι να έχει ακόμη κάποιο βαθμό αβεβαιότητας).
Αναφορικά με τις αναγκαίες Πληρωμές προς Εργαζομένους, αυτό φυσικά είναι θέμα προς συζήτηση και συμφωνία με τους εργαζομένους.
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει καταρχάς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο στο βαθμό που όπως έχει ρητά διευκρινιστεί, το παρόν Σχέδιο Επαναλειτουργίας δεν συντάσσεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού διαθέσιμης χρηματοδότησης, αλλά σκοπεύει ακριβώς να καταλήξει στην αναγκαία χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία.
Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει μία στελέχωση 291 ατόμων, ενώ αυτή τη στιγμή στο μισθολόγιο της εταιρείας εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 600 άτομα.
Υφίσταται λοιπόν θέμα κατ’ ελάχιστον αναφορικά με τις αποζημιώσεις αυτών που δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία, ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν παλαιότερες αποζημιώσεις εργαζομένων, και παράλληλα υφίσταται πάντα το θέμα των συσσωρευμένων δικαιωμάτων και αυτών που θα παραμείνουν στην εταιρεία σε περίπτωση επαναλειτουργίας
 Ένα πλαίσιο που αντιμετωπίζει ισότιμα τα παραπάνω θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο: Να καταγγελθούν όλες οι συμβάσεις εργασίας και να λογιστούν οι αποζημιώσεις όλων των εργαζομένων. Ακολούθως να γίνουν νέες προσλήψεις βάσει του οργανογράμματος με μικτούς μισθούς των τελευταίων εν ισχύ συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με την ενέργεια αυτή:
- Κλείνει οριστικά η προηγούμενη περίοδος της Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, καθώς αποτυπώνονται και αναγνωρίζονται όλα τα18 /18 v1.0 / 19-09-2012 συσσωρευμένα δικαιώματα όλων των εργαζομένων για την περίοδο αυτή, ανεξαρτήτως του αν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία ή όχι.
- Ενισχύεται περαιτέρω η διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων σε περίπτωση που το σχέδιο επαναλειτουργίας δεν ευοδωθεί και η εταιρεία οδηγηθεί σε πτώχευση.
- Σε περίπτωση επαναλειτουργίας, αποφεύγεται η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων εκ περιτροπής εργασίας, τα οποία, και δύσκολο είναι να εφαρμοστούν από οργανωτικής απόψεως, και θα διατηρούν «σε εκκρεμότητα» πολλούς εργαζομένους.
- Οι εργαζόμενοι που δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία, θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να λάβουν το επίδομα ανεργίας.
- Μια μισθολογική πολιτική μικτών μισθών βάσει των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (η οποία συνεπάγεται μείωση των υφιστάμενων μισθών, αλλά είναι αναγκαία προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμή η νέα περίοδος), και μάλιστα προερχόμενη από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς μια κοινωνία που βλέπει αυτή την εποχή όλα τα κομβικά σημεία κοινωνικής συναίνεσης μεταξύ των μελών και των τάξεών της να εξαφανίζονται.
Βασική παράμετρος αυτού του προς συζήτηση πλαισίου αντιμετώπισης των αποζημιώσεων και νέας μισθολογικής πολιτικής είναι ότι οι προσλήψεις στην επαναλειτουργία προβλέπεται να γίνουν κατά προτεραιότητα από τους σημερινούς εργαζόμενους της εταιρείας, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί κάποιο αναγκαίο ποσοστό προσλήψεων εκτός αυτών προκειμένου να καλυφθούν ειδικότητες και τεχνογνωσία που πλέον δεν είναι παρούσες.
Υπό το φως των παραπάνω, είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση πέραν των 2 εκ ευρώ, προκειμένου να εξοφληθεί εφάπαξ όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό αποζημιώσεων-δεδουλευμένων κατά την έναρξη λειτουργίας. Από το ύψος της χρηματοδότησης αυτής, θα εξαρτηθεί ακολούθως και το συνολικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.