ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΕΔΟΕΑΠ Τέλος το παραμύθι για την «καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη»


«Εσείς οι άνθρωποι των ΜΜΕ έχετε το καλύτερο ταμείο και την καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη... Πρώτη θέση σε νοσοκομεία (μακριά από εμάς), δωρεάν εξετάσεις, επιδόματα βρεφονηπιακών σταθμών κλπ κλπ...» Αυτά λέγονταν για τους δημοσιογράφους και όλους τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Τώρα βέβαια όλα αυτά τελειώνουν και καθώς φτάσαμε στο πάρα πέντε άρχισαν να λέγονται και κάποια πράγματα με το όνομά τους καθώς:
Είναι πολλοί, παρά πολλοί πια οι πραγματικά άνεργοι και οι οικονομικά ασθενέστεροι εργαζόμενοι για να επιτραπούν άλλες σπατάλες, ανεξέλεγκτες παρακλινικές εξετάσεις, πολυφαρμακία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, αλόγιστες μακροχρόνιες νοσηλείες, επικουρήσεις που ξεπερνούν την κύρια σύνταξη, πλασματικές αναγνωρίσεις, σύζυγοι που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ ενώ εργάζονται κι..έχουν άλλο Ταμείο, ανύπαντρες θυγατέρες και αδελφές, γονείς με εισοδήματα από άλλες πηγές, άνεργοι από το 1998, ανάπηροι με διπλά επιδόματα.... ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ μας πληροφορεί η ανακοίνωση του δ.σ. του ΕΔΟΕΑΠ χωρίς όμως να μας λέει γιατί όλα αυτά δεν είχαν ελεχγθεί νωρίτερα και γιατί τα θυμήθηκαν τώρα... Δεν θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από όλους όσοι είχαν στα χέρια τους μέχρι τώρα τη διαχείριση του Οργανισμού;
Παρά ολα αυτά η διοίκηση του Οργανισμού και μετά το πρόσφατο «κούρεμα» των αποθεματικών (απώλειες περίπου €2,2 δισ), προχωρά σε «20 αναγκαία μέτρα για την αναχαίτιση της επικίνδυνης κατάστασης». Τα μέτρα αναλυτικά είναι:
 1. Κλιμακωτή μείωση των επικουρήσεων με φροντίδα και ευαισθησία για τους/τις χαμηλοσυνταξιούχους, με διαφοροποίηση για τους/τις δικαιοδόχους.
 2. Περιορισμός όλων των δαπανών Πρόσθετης Περίθαλψης, που ακόμη κι έτσι καλύπτονται από τον ΕΔΟΕΑΠ με τιμές υπέρτερες όλων των άλλων Ταμείων.
 3. Διακοπή των συμβάσεων μας με τους δύο μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Νοσοκομειακής Περίθαλψης: Υγεία και Όμιλο Ιατρικού Κέντρου. 
 4. Μείωση 20% των συνολικών αποδοχών του Ιατρικού Προσωπικού. 
 5. Μείωση έως 18% των μισθών του Διοικητικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού. 
 6. Μείωση έως 30% όλων των πάγιων και λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού. 
 7. Περιορισμός ελεύθερης επιλογής γιατρού.
 8. Εργαστηριακές/μικροβιολογικές εξετάσεις και ΦΘΠ μόνο στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ για όσους διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων και στους γειτονικούς με τον Οργανισμό Δήμους. 
 9. Περιορισμός όλων των κοινωνικών παροχών στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων μας. 
 10. Κατάργηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού λόγω αντικειμενικής αδυναμίας καταβολής του. Ένα βοήθημα για την εργαζόμενη μητέρα που δινόταν χωρίς να προβλέπεται από τον Κανονισμό για όσο αυτό ήταν εφικτό. Δυστυχώς δεν είναι πια. Το σχετικό κονδύλι είναι πλέον απαγορευτικό για τα οικονομικά δεδομένα του ΕΔΟΕΑΠ. 
 11. Διαγραφή από το Μητρώο όλων των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ συζύγων ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ που έχουν άλλο Ταμείο.
 12.  Έξοδο από το Μητρώο των ανύπαντρων αδελφών, θυγατέρων και τέκνων άνω των 24 χρόνων ή 26 εφόσον σπουδάζουν - εκτός αν καταβάλουν μηνιαία εισφορά. 
 13. Κλείσιμο της μερίδας όσων δεν καταβάλουν την από το νόμο και το Καταστατικό μας υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά τους. 
 14. Κλείσιμο της μερίδας των πριν την 1-1-2009 ανέργων και στήριξη για μια 5ετία των από 1-1-2009 ανέργων (μακροχρόνια άνεργοι) με έλεγχο των εισοδημάτων τους βάσει φορολογικών δηλώσεων. 
 15. Καμία φορολογική ενημερότητα σε εργοδότη αν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του τόσο για το 3% όσο και για το Αγγελιόσημο.
 16. Συστηματικός έλεγχος ακόμη και σε συνεργασία με τις φορολογικές Αρχές για όσους εισφοροδιαφεύγουν. 
 17. Προσφυγή με αγωγές και μηνύσεις στη Δικαιοσύνη για τους ασυνεπείς εργοδότες και διαφημιστές ή διαφημιζόμενους. 
 18. Αύξηση των Εσόδων από μη δηλωθέν Αγγελιόσημο και από υπόχρεους που κανείς δεν ενοχλούσε ή δεν έλεγχε για χρόνια και σε συνεργασία με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Αναβάθμιση του Τμήματος Αγγελιοσήμου σε Τομέα.
 19. Αύξηση των Εσόδων με οργανωμένη συγκέντρωση τους από εισφοροδιαφυγή και εισφοροκαταβολή για ασθένεια και τέκνα άνω των 24 χρόνων ή 26 εφόσον σπουδάζουν. 
 20. Μείωση του προσωπικού κατά 5 άτομα σε σχέση με το 2009, λόγω συνταξιοδοτήσεων - αποχωρήσεων, με περιορισμό των αντικαταστάσεων παρά την μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων μας, που την τελευταία δεκαετία σχεδόν διπλασιάστηκαν και μείωση της μισθολογικής δαπάνης.