ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

Βγήκε, επιτέλους, η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την οποία διευκρινίζεται ποιοι εργαζόμενοι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γραφεία Τύπου και επιχειρήσεις ΜΜΕ και πώς περνούν στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), αναδρομικά από την 1/12/2017.
Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πέντε μήνες μετά την ψήφιση..
του σχετικού νόμου για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα για το «άνοιγμα» του ΕΔΟΕΑΠ και να ξεπεραστεί ένα από τα πολλά «αγκάθια».
Μόλις χτες η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ κατήγγειλε με ανακοίνωσή της (EΔΩ) τον ΕΦΚΑ και την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με το άνοιγμα του Οργανισμού και όσα ψηφίστηκαν πριν πέντε μήνες.
Η σημερινή εγκύκλιος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα (εκκρεμούν πολλά ακόμα) για τις αλλαγές στον ΕΔΟΕΑΠ, αφού ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για να μπουν επιτέλους νέες εισφορές στον Οργανισμό, ο οποίος κινείται σταθερά στο φάσμα του οικονομικού αδιεξόδου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σημερινή εγκύκλιο και με τις νέες διατάξεις, στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται τα ακόλουθα πρόσωπα:
Α. Για επικουρική ασφάλιση, ασθένεια (σε είδος και σε χρήμα) και πρόνοια
1) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των:
– Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Α. & Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.)
– Ενώσεων Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Α. & Ε.Π.Η.Ε.Θ.)
– Ενώσεων Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και
– Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
2) Άπαντα τα μέλη των Ενώσεων Συντακτών και το Προσωπικό των Ημερησίων Εφημερίδων.
Ειδικότερα τα μέλη των:
– Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας – Θράκης και
– Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
3) Όλοι οι μισθωτοί απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Διαδίκτυο, Εφημερίδες και Περιοδικός Τύπος) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, (ελεύθερη ή συνδρομητική τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο).
4) Οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου.
5) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (περίπτωση 3).
6) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (ως περίπτωση 3) ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και έως δύο (02) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους και κατόπιν αιτήσεώς τους.
Εξαιρούνται, όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), οι οποίοι και εξακολουθούν να υπάγονται στα Ταμεία αυτά.

Επιπλέον υπάγονται:
Β. Για παροχή ιατροφαρμακευτικής- νοσοκομειακής περίθαλψης οι συνταξιούχοι του Οργανισμού (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και το απασχολούμενο υπαλληλικό προσωπικό του τ. Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).
Κατά συνέπεια, για τα αναφερόμενα ως ανωτέρω πρόσωπα, οι κλάδοι και λογαριασμοί που παραμένουν στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι:
Κύριας Σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών βαρέων.
Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.
Λ.ΠΕ.Α.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
Επαγγελματικού Κινδύνου
Επιλογή κλάδου Ασθενείας
Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 36 του Ν.4387/16 «Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει».
Κατά συνέπεια, ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι πλέον υπάγονται για τους κλάδους ασθενείας στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και παράλληλα έχουν υποχρέωση υπαγωγής σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ασθένειας δύνανται να επιλέξουν φορέα ασφάλισης ασθενείας (σε είδος και χρήμα) μετά από αίτησή τους, ώστε, να λάβουν την σχετική εξαίρεση ασφάλισης από τον μη επιλεγόμενο φορέα, προσκομίζοντας βεβαίωση περί ασφαλιστικής κάλυψης του άλλου φορέα, κατά τα γνωστά.
- ολόκληρη η εγκύκλιος στο asfalistiko.γρ ΕΔΩ