ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Oι νέοι παίκτες του διαδικτύου...

 ...και το (αβέβαιο) μέλλον της δημοσιογραφίας

Tη μετάβαση των παραδοσιακών μέσων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εξετάζει έρευνα* που καταγράφει τις πρακτικές που τη συνοδεύουν. Στην έρευνα διερευνάται η είσοδος και η δυναμική των νέων παικτών στον διαδικτυακό χώρο των ΜΜΕ κι αποτυπώνει τις οικονομικές στρατηγικές των μιντιακών οργανισμών, κατά τις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης των πληροφοριών.
Με αφετηρία την παραδοχή ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ευρύτερη απορρύθμιση στο χώρο των μέσων ενημέρωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη φύση και το χαρακτήρα της δημοσιογραφίας,.. η έρευνα στοχεύει να αναδείξει τις αλλαγές που συντελούνται στον πυρήνα της, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τη δημοσιογραφική εργασία, όσο και τη διαμόρφωση του ειδησεογραφικού περιεχομένου. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εμπειρική έρευνα, συντελείται η χαρτογράφηση του εγχώριου διαδικτυακού τοπίου και εξάγονται κρίσιμα συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας.

* Η έρευνα αποτελεί τμήμα μεταπτυχιακής διατριβής, που είναι διαθέσιμη στην Ψηφιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.