ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Στο πειθαρχικό οι εκδότες Σκαναβής- Μπενέκος

Στο Πειθαρχικό παραπέμπονται οι Δημήτρης Μπενέκος και Αλέξης Σκαναβής, μέτοχος της Εταιρείας που εκδίδει τις εφημερίδες «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και εκδότης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», αντίστοιχα. Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, απέστειλε την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014, τις ακόλουθες επιστολές προς το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ σχετικά με τους Μπενέκο και  Σκαναβή:
«Προς
το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, στη συνεδρίασή του της 3 ης Ιουνίου 2014, έλαβε την απόφαση να παραπέμψει τον κ. Δημήτρη Μπενέκο, μέτοχο των Εταιρειών που εκδίδουν τις εφημερίδες «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»..  και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και μέλος της Ενώσεως, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.
Η Εταιρία DBAS A.E., στην μετοχική σύνθεση της οποίας μετέχει ο κ. Μπενέκος και της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ., οφείλει προς τους εργαζόμενους δημοσιογράφους της εφημερίδας «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» δεδουλευμένα από τον μήνα Ιούλιο 2013 έως σήμερα. Επιπλέον, ουδέποτε δεσμεύθηκε σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να έχουν ασκήσει από 2/1/2014 επίσχεση εργασίας, χωρίς την παραμικρή αντίδραση εκ μέρους του κ. Μπενέκου, ο οποίος εξακολουθεί επί ένα σχεδόν έτος να αδιαφορεί επιδεικτικά για την δεινή οικονομική θέση εις την οποία περιήλθαν οι συνάδελφοι και με δική του ευθύνη»
 
«Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στη συνεδρίασή του της 3 ης Ιουνίου 2014, έλαβε την απόφαση να παραπέμψει τον κ. Δημήτρη Μπενέκο , μέτοχο της Εταιρείας που εκδίδει τις εφημερίδες «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και μέλος της Ενώσεως, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.
Για το λόγο αυτό, και εφόσον συμφωνείτε και εσείς, θα θέλαμε να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ ο κ. Αλέξης Σκαναβής, εκδότης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η Εταιρία, που εκδίδει τον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» οφείλει προς τους εργαζόμενους δεδουλευμένα ακόμη από το 2013. Επιπλέον, δεν τηρεί κανένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής με αποτέλεσμα να έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη των εργαζομένων όσον αφορά την ικανότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να τηρήσει τα υπεσχημένα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο»