ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Τα δεδουλευμένα 10 μηνών διεκδικούν εργαζόμενοι στον «Ελεύθερο»Τα δεδουλευμένων των τελευταίων 10μηνών και την οφειλόμενη πλήρη αποζημίωση από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας διεκδικούν 16 από τους συντάκτες της εφημερίδας “Ελεύθερος” η οποία έκλεισε προ ημερών χωρίς άλλη ενημέρωση ή προειδοποίηση. Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων αναφέρουν πως δεν τους “καταβάλλονταν οι μηνιαίες αποδοχές”, όπως αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των ΣΣΕ, αλλά ούτε και οι προσαυξήσεις, που ο νόμος ορίζει για την υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόλησή, την νυκτερινή εργασία, την εργασία κατά τις Κυριακές και τις Αργίες.
-από το Παρόν