ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Με δικαστική απόφαση επιστρέφει στον Alpha 98,9 τεχνικός που είχε απολυθεί

Τον είχαν διώξει όταν δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση.

Με την απόφαση 1085/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται ο πρώτος τεχνικός, που απελύθη από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Alpha 98,9 επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ. Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» του τεχνικού και «αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγομένης» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να απασχολεί τον ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «στην θέση που..
κατείχε και με τις αποδοχές που λάμβανε.
Υποχρεώνει την εναγόμενη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να καταβάλει στον ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (14972,26), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Κηρύσσει την παρούσα, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.
Καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.»
Η Ενωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας καλεί τους εργοδότες να σταματήσουν κάθε προσπάθεια εκβίασης των εργαζομένων, επί ποινή απολύσεως, για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με όρους κατώτερους αυτών των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Η ΕΤΕΡ:
-Χαιρετίζει τους εργαζόμενους που αντιστέκονται υπερασπιζόμενοι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
- Ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Δημήτρη Περπατάρη, τον Γιάννη Σκορδιαλό και τον Νίκο Καραχάλιο που χειρίστηκαν ως νομικοί την υπόθεση.
- Ευχαριστεί την Πρόεδρο του ΕΚΑ κα Στάβυ Σαλουφάκου, τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ κο Παναγιώτη Καλφαγιάννη, τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ κο Δημήτρη Τρίμη και τον Πρόεδρο της ΕΠΗΕΑ κο Μάρκο Γκανά για την συνεχή στήριξη και συνεργασία τους, καθώς και τον δικηγόρο του ΕΚΑ κο Γιώργο Μελισσάρη και την δικηγόρο της ΕΣΗΕΑ κα Εβίτα Διβάρη για την πολύτιμη βοήθειά τους (τέσσερεις καταδικαστικές αποφάσεις σε απεργιακές δίκες για την διοίκηση του ραδιοσταθμού Alpha 98,9).