ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Mόνο με επιχορήγηση επιβιώνει ο 9,84

Χωρίς επιχορήγηση από τον Δήμο Αθηναίων η επιβίωση του Αθήνα 9,84 δεν είναι εφικτή. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη βιωσιμότητας που κατέθεσε η εταιρεία Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για την επόμενη πενταετία (2011-2015).

Τα δύο σενάρια που αναλύονται είναι η συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό μετά την απόλυση των 145 συμβασιούχων και η λειτουργία του με μείωση κατά 35% του μόνιμου προσωπικού. Και στις δύο ωστόσο περιπτώσεις έως και το 2015 καταγράφονται ελλείμματα παρά την κερδοφορία στους προτεινόμενους προϋπολογισμούς της πενταετίας.
Η ίδια η μελέτη παίρνει ως δεδομένο ότι ο σταθμός θα μετατραπεί σε ΑΕ, με υποχρέωση κερδοφορίας, και μετά το 2015 εξετάζει το ενδεχόμενο λειτουργίας του σταθμού με δανεισμό αν δεν γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι σταδιακά θα μειωθεί η επιχορήγηση από 13,5 εκατ. ευρώ το 2010 σε 2,6 εκατ. το 2015. Οι συμβασιούχοι βέβαια στον.... σταθμό συνεχίζουν να εργάζονται μετά την παράταση δύο μηνών που δόθηκε, σε αντίθεση με το Κανάλι 1 του Πειραιά, όπου απολύθηκε το σύνολο των συμβασιούχων. Η μελέτη για τον Αθήνα 9,84 δεν λαμβάνει υπόψη της τυχόν παραμονή τους. Έτσι, καταγράφει σύνολο απασχολούμενων το 2011 145 άτομα, εκ των οποίων οι 115 δημοσιογράφοι, οι 9 διοικητικοί, οι 6 τεχνικοί-ηχολήπτες, οι 13 μουσικοί επιμελητές-παραγωγοί και οι 2 δικηγόροι. Ωστόσο, λίγες σελίδες πριν αναγράφεται ότι στο τέλος του 2010 εμφανίζονταν 205 άτομα στη μισθοδοσία και 98 επιπλέον που ελάμβαναν αμοιβές και έξοδα τρίτων.


από το Παρόν / Τυπολογίες